ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รวมพลังสวดมนต์ ส่งใจให้ไทยทั้งชาติ ด้วยบท อิติปิ โส ๓ จบ พร้อมกัน เวลา ๒๐.๐๙ น. ของทุกคืน

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓


ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รวมพลังสวดมนต์ ส่งใจให้ไทยทั้งชาติ
ด้วยบท อิติปิ โส ๓ จบ พร้อมกัน  เวลา ๒๐.๐๙ น.  ของทุกคืน

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลรักษาให้ประชาชนชาวไทยมีความมั่นคงพร้อมทุกด้านในการรับมือภาวะวิกฤติของประเทศ สามารถพ้นผ่านสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#ส่งใจให้ไทยทั้งชาติ