แจ้งสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อ/นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน
กองทุนที่บริจาค 
โอนจากธนาคาร  สาขา  
วันที่โอน  เวลาโอน  
จำนวนเงิน  บาท