กำหนดการบรรพชา-อุปสมบท วัดบวรนิเวศวิหาร พุทธศักราช ๒๕๖๕

๐๙ ก.พ. ๒๕๖๕