ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน
๑๖๑๑. คุณสว่างจิตร เลาหทัย ๕,๐๐๐
๑๖๑๐. ดร.อาษา เมฆสวรรค์ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๐๙. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ๕๖,๖๐๐
๑๖๐๘. นายกรคณพล เทพผดุงพร ๑๐๐,๐๐๐
๑๖๐๗. คุณอนุชิต สมานพิบูรณ์ ๔,๐๐๐
๑๖๐๖. Ratchanee Sutthidetkul ๑,๐๐๐
๑๖๐๕. นายณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ ๒๐๐
๑๖๐๔. นายวรา บุญมีพิพิธ ๑,๐๐๐
๑๖๐๓. คุณพงษ์ศักดิ์ ทัศนวิริยาภรณ์ ๒,๐๐๐
๑๖๐๒. Ratchanee Sutthidetkul ๑,๐๐๐
๑๖๐๑. นางสาวรสสุคนธ์ ศิวะมุทิตา ๒,๐๐๐
๑๖๐๐. นายธนิต อมรวิทยกิจเวชา ๒,๐๐๐.๑๘
๑๕๙๙. คุณสุกัญญา สุขเสรีกิจ ๑,๐๐๐
๑๕๙๘. Ratchanee Sutthidetkul ๑,๐๐๐
๑๕๙๗. คุณประสาน เสียงสุทธิวงศ์ ๒,๐๐๐
๑๕๙๖. คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ๓,๐๐๐
๑๕๙๕. คุณน้ำผึ้ง พนายางกูร ๑๐,๐๐๐
๑๕๙๔. บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ๑๐,๐๐๐
๑๕๙๓. คุณอัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ์ ๕,๐๐๐
๑๕๙๒. น.ส.รสิตา เสถียรภาพงษ์ ๑,๐๐๐
๑๕๙๑. คุณรัตนา เพียรประสาธน์ศิริ ๒,๐๐๐
๑๕๙๐. คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส ๑,๐๐๐
๑๕๘๙. นายวรวุฒิ รุ่งวีรธรรม ๔,๐๐๐
๑๕๘๘. นายวรวุฒิ รุ่งวีรธรรม ๑,๐๐๐
๑๕๘๗. คุณศรัณยา ศาสตร์ศศิ ๒,๐๐๐
๑๕๘๖. คุณวิไลลักษณ์ พงศ์ปริตร ๑,๐๐๐
๑๕๘๕. คุณปรีดา อารีราษฎร์ ๑,๐๐๐
๑๕๘๔. นางวรัญยา บุญเติง และ ด.ช.ชยรัฐ หวังวีระ ๑๐,๐๐๐
๑๕๘๓. คุณ งามนิจ กนกกาญจนา ๑,๐๐๐
๑๕๘๒. คุณสิริชนม์ สยามเนตร ๑,๐๐๐
๑๕๘๑. คุณธนนันท์ สมภักดี ๑,๐๐๐
๑๕๘๐. นางสาวพัชรินทร์ ไพศาลเสถียรวงศ์ ๕,๐๐๐
๑๕๗๙. คุณจริยา ดำรงค์ชัยธนา ๕,๐๐๐
๑๕๗๘. นายไพบูลย์ หาญดำรงค์ศักดิ์ ๒,๐๐๐
๑๕๗๗. นายก่อการ เรียวเฮงนุกูล ๙๙๙
๑๕๗๖. คุณปตุพร บาลเย็น ๕๐๐
๑๕๗๕. คุณชุติอร วณิชชาธรรมกุล ๘๐๐
๑๕๗๔. นางปาริชาต อักษรานุเคราะห์ ๑,๐๐๐
๑๕๗๓. น.ส นาฏชลี นิยมฤกษ์ ๑,๐๐๐
๑๕๗๒. คุณปิยะ วณิชชาธรรมกุล ๕๐๐